De Halderse Hoefjes


Begeleiding bij de Halderse Hoefjes


Wanneer kinderen of (jong) volwassenen bij de Halderse Hoefjes komen, wordt er gewerkt aan een aantal, persoonsgebonden specifieke doelen. Door te werken in een veilige en gestructureerde omgeving en gebruik te maken van de motivatie van het kind, kan het kind of (jong) volwassenen op deze doelen optimaal groeien.

Er zal gestart worden met een gesprek met ouders (+kind/ jongere). Met behulp van ouders wordt in kaart gebracht welke tekorten er zijn op het gebied van zelfredzaamheid of sociale vaardigheden. Hieruit zullen doelen voortvloeien.

Voorbeelden van doelen zijn:

Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van de eigen regie over het leven, bijvoorbeeld:

  • Hulp bij het nemen van beslissingen en het overzien van de gevolgen van die beslissingen.

  • Hulp om zich aan de regels en afspraken te houden.

Het ondersteunen bij praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld:

  • Hulp bij het oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen.

  • Hulp bij het leggen van contacten in de eigen omgeving.

Oefenen, bijvoorbeeld:

  • Stimuleren van gewenst gedrag en het inslijpen van gewenst gedrag.

De doelstelling waaraan de komende periode gewerkt zal worden wordt beschreven in een plan van aanpak. Afhankelijk van de doelstelling en de vraag, zal dit plan een keer per jaar geŽvalueerd worden. Hierbij wordt gekeken of de doelen, al dan niet deels, zijn behaald. Tijdens deze evaluaties kunnen nieuwe doelen vastgesteld worden. Omdat het leren intensief is, en het plezier voorop staat, zal tijdens elke periode gewerkt worden met maximaal twee tot drie doelen.